2010. december 14., kedd

Mit tudunk és mit kell tudnunk a karácsonyról?

A Biblia nézőpontjából a következőket:

Aki kutat ebben a témában azok számára kiderül, hogy a karácsony nem az igaz kereszténységben gyökerezik. Ezt bibliatudósok is elismerik, így nem csoda, hogy Angliában Cromwell parlamentje 1647-ben elrendelte, hogy a karácsony legyen a bűnbánat napja, ezután 1652-ben teljesen meg is tiltották az ünneplését. A lelkészek börtönbűntetést kaptak, ha prédikáltak Krisztus születéséről, és a parlament már 1644-től 12 éven át szándékosan decmber 25-én űlésezett. Nem diszitettek templomokat, az üzletek nyitva voltak úgy, mint hétköznap. A hitújítók azt az elvet vallották, hogy nem szabad olyan hagyományokat teremteni, amelyek nem a Szentírásban gyökereznek. Észak-Amerikában is hasonló gondolkodásmód volt. Különböző csoportok voltak aszerint, hogy ki hogyan viszonyul a karácsonyhoz. Voltak akik nem tulajdonitottak nagy fontosságot a karácsonynak, olyan volt nekik, mint bármely más nap. Voltak akik vallási okokból ünnepeltek, és végül azok, akik durva módon részegeskedve töltötték az ünnepet.
Elsőként a babtista egyház 1772. december 25-én tartotta meg a karácsonyt a newporti Rhode Islandon.


A karácsony eredete

Az evangéliumok sem a napot, sem a hónapot nem közlik...  Tehát nincs szentírási  bizonyíték, amely Krisztus születésének megünneplése mellett szólna.
Krisztus születésnapját azért tették a téli napforduló idejére (a Julianus-naptár szerint december 25-ére, az egyiptomi naptár szerint január 6-ára), mert a pogány Mithras tisztelők ezen a napon - amelyen a Nap visszafordul, és megkezdi útját észak felé - tartották meg a legyőzhetetlen Nap születésének ünnepét.
274 december 25-én Aurelianus római császár kikiáltotta a Napistent a birodalom legfőbb védelmezőjének, és a római birodalom jelképévé emelte a Napot, és templomot szentelt neki Mars mezején.
A Mithras kultusz után a perzsa Napisten születésnapja vált karácsony ünnepévé.
A karácsony tehát abból az időből ered, amikor különösen nagy buzgalommal űzték Rómában a napkultuszt.
Az egyház aztán keresztény tartalommal töltötte meg az ünnepet. A római katolikus egyház a karácsony megünneplésére helyezte a hangsúlyt.
A protestáns történelmi egyházak (evangélikus, református stb.) húsvét ünnepét helyezik előtérbe - Jézus Krisztus halála és feltámadása ünnepét.
A kutatások szerint az időszámítás (polgári) kezdete előtt 7 és 4 között születhetett Krisztus. Tehát a Kr. u. 4. századtól a keresztény egyház is december 25-én emlékezik meg Jézus születésének évfordulójáról.
A karácsony ünnepét 354 óta pápai rendelet szabályozza.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése