2011. augusztus 20., szombat

Szent István ünnepe


Augusztus 20-ról az elmúlt 50 évben sok minden jut eszünkbe, Szent István, az államalapító, az új kenyér, az alkotmány, a Szent Korona ünnepe - ez utóbbi nem tudott gyökeret verni. Mindig aszerint ünnepeltük, hogy éppen milyen politikai rendszerünk volt. Azt hiszem, hogy a leghelyesebb mindenkor az lenne, ha államalapító királyunk ünnepe lenne.
Istvánt az 1000. év karácsonyán koronázták királlyá Esztergomban. Diplomáciai és politikai érzéke a magyar történelem egyik legnagyobb államférfijává avatta. A XI. században - ritka magasnak számító korban hetvenévesen  - 42 évnyi uralkodás után halt meg, Mária mennybemenetelének napján. Halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta az országot. Istvánt az egész nemzet gyászolta. Székesfehérvári temetésére szerte az országból sereglettek az emberek. Földi maradványait az általa alapított bazilikában helyezték örök nyugalomra.  László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel oltárra emeltette Istvánt, Imrének és Gellért csanádi püspöknek a földi maradványaival együtt. István tisztelete nemsokára elterjedt az ország határain túl is. A világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház augusztus 20-án - mint Magyarország fővédőszentjét - ünnepli.


Mivel a király sírját 1083. augusztus 20-án Nagyboldogasszony nyolcadába eső vasárnap nyitották meg, az egyház e dátumot iktatta  a naptárba - Kós Károly szavaival - az országépítő István emléknapjaként.  Államalapító királyunk és szentünk nevében is hordozta a koronát. A görög eredetű (Hagiosz)  Sztephanosz latin jelentése (Sancta) Corona, azaz (Szent) Korona. István krónikákban megörökített tetteit eleink regékben, énekekben szötték tovább. A Szent jobb a középkortól jelértékű ereklye: az Aranybulla törvénybe iktatta a tiszteletét.
A néphit szerint az Úr csodákat vitt véghez általa, eltőnését rossz előjelnek vélték a török időkben Amikor 1771-ben ráakadtak egy ragúzai kolostorban, Mária Terézia Budára szállíttatta, és ünneppé nyilvánította augusztus 20-át.
Szent Istvánkor az öregek úgy vélekedtek, hogy "Bő termés ígérete István szép ideje."

1 megjegyzés: